آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-254/1401 موضوع : خرید 14دستگاه ترانسفورماتورخشک رزینی KVA 1000،KV 4،0/20 به همراه قطعات یدکی برای ایستگاه های خط 2 مترو شیراز

254دانلود

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-254/1401 موضوع : خرید 14دستگاه ترانسفورماتورخشک رزینی KVA 1000،KV 4،0/20 به همراه قطعات یدکی برای ایستگاه های خط 2 مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24914

QR: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-254/1401 موضوع : خرید ۱۴دستگاه ترانسفورماتورخشک رزینی KVA 1000،KV 4،۰/۲۰ به همراه قطعات یدکی برای ایستگاه های خط ۲ مترو شیراز