آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-247/1400خرید ۲۵۶۰۰ متر مربع فرش جاذب ارتعاش زیر و کنار دال روسازی بتنی شامل ۲۰۸۰۰متر مربع فرش کف و ۴۸۰۰ متر مربع فرش کنار دال خط دو مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22965

QR: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-247/1400خرید ۲۵۶۰۰ متر مربع فرش جاذب ارتعاش زیر و کنار دال روسازی بتنی شامل ۲۰۸۰۰متر مربع فرش کف و ۴۸۰۰ متر مربع فرش کنار دال خط دو مترو شیراز