آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-244/1400 خرید ۶دستگاه ترانسفورماتور۱۰۰۰KVA.KV 4.0/20 به همراه قطعات یدکی مربوط به پست های LPS قطار شهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22870

QR: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-244/1400 خرید ۶دستگاه ترانسفورماتور۱۰۰۰KVA.KV 4.0/20 به همراه قطعات یدکی مربوط به پست های LPS قطار شهری