آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-238/1400خرید و اجرای فیبر نوری خط 2 مترو شیراز به همراه متعلقات مربوطه خط 2 مترو شیراز

238دانلود

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-238/1400خرید و اجرای فیبر نوری خط 2 مترو شیراز به همراه متعلقات مربوطه خط 2 مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22401

QR: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-238/1400خرید و اجرای فیبر نوری خط ۲ مترو شیراز به همراه متعلقات مربوطه خط ۲ مترو شیراز