آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-237/1400 تأمین، نصب، تست، راه اندازی و آموزش سیستم دوربین های مدار بسته دپوی مرکزی قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22524

QR: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-237/1400 تأمین، نصب، تست، راه اندازی و آموزش سیستم دوربین های مدار بسته دپوی مرکزی قطار شهری شیراز