آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH – 232 / 1400 راه اندازی و آموزش شبکه برق بالا سری (OCS) اولویت اول دپو مرکزی خط یک قطار شهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21993

QR: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH – 232 / 1400  راه اندازی و آموزش شبکه برق بالا سری (OCS) اولویت اول دپو مرکزی خط یک قطار شهری