آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-203/98 خرید یک دستگاه لیفتراک برقی 3 تن

203دانلود

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-203/98 خرید یک دستگاه لیفتراک برقی 3 تن – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16692

QR: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-203/98 خرید یک دستگاه لیفتراک برقی ۳ تن