آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-203/98 خرید یک دستگاه لیفتراک برقی ۳ تن

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16692

QR: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-203/98 خرید یک دستگاه لیفتراک برقی ۳ تن