لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25863

QR: آگهی مناقصه شمارهB-1401/263-SH  انجام خدمات فنّی و مهندسی