آگهی مناقصه شمارهB-1400/245-SH انجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداري وتعميرات دوره اي، پيشگيرانه، اصالحی و اضطراري سيستم هاي تأمين و انتقال

245دانلود

آگهی مناقصه شمارهB-1400/245-SH انجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداري وتعميرات دوره اي، پيشگيرانه، اصالحی و اضطراري سيستم هاي تأمين و انتقال – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22873

QR: آگهی مناقصه شمارهB-1400/245-SH انجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری وتعمیرات دوره ای، پیشگیرانه، اصالحی و اضطراری سیستم های تأمین و انتقال