آگهی مناقصه شماره SH-279/1402-B با موضوع خرید ۵۰ قلم قطعات اولویت دار و پر مصرف جهت نگهداری و تعمیرات

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30552

QR: آگهی مناقصه شماره SH-279/1402-B با موضوع خرید ۵۰ قلم قطعات اولویت دار و پر مصرف جهت نگهداری و تعمیرات