آگهی مناقصه شماره SH-273/1402 – تأمین، تست، بارگیری، حمل، باراندازی و تخلیه چراغ های LED

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=27522

QR: آگهی مناقصه شماره SH-273/1402 – تأمین، تست، بارگیری، حمل، باراندازی و تخلیه چراغ های LED