لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=27365

QR: آگهی مناقصه شماره SH – 272 / 14 – احداث خط کابلی ۲۰ کیلو ولت