آگهی مناقصه :شماره SH-267/1402-B با موضوع انجام خدمات فني، مهندسي، نگهداري و تعمیرات خطوط و سوزن ها

دانلود آگهی مناقصه شماره B-2047762-SH 

آگهی مناقصه :شماره SH-267/1402-B با موضوع انجام خدمات فني، مهندسي، نگهداري و تعمیرات خطوط و سوزن ها – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=26515

QR: آگهی مناقصه :شماره SH-267/1402-B با موضوع انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزن ها