آگهی مناقصه :شماره SH-267/1402-B با موضوع انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزن ها

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=26515

QR: آگهی مناقصه :شماره SH-267/1402-B با موضوع انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزن ها