آگهی مناقصه: شماره SH-260/1401 خرید سرکابل گازی و مفصل ۶۶ کیلوولت

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25697

QR: آگهی مناقصه: شماره SH-260/1401 خرید سرکابل گازی و  مفصل ۶۶ کیلوولت