آگهی مناقصه شماره SH - 228 / 1400 انجام خدمات راهبری قطارهای برقی و ماشین آلات ریلی شامل درزین و خودرو امداد و نجات قطار شهری شیراز

228دانلود

آگهی مناقصه شماره SH – 228 / 1400 انجام خدمات راهبری قطارهای برقی و ماشین آلات ریلی شامل درزین و خودرو امداد و نجات قطار شهری شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21677

QR: آگهی مناقصه شماره SH – 228 / 1400 انجام خدمات راهبری قطارهای برقی و ماشین آلات ریلی شامل درزین و خودرو امداد و نجات قطار شهری شیراز