آگهی مناقصه شماره SH – 223 / 1400 – B خرید یک دستگاه کلید اشنایدر RM6 سازمان قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21362

QR: آگهی مناقصه شماره SH – 223 / 1400 – B خرید یک دستگاه کلید  اشنایدر RM6 سازمان قطار شهری شیراز