آگهی مناقصه شماره SH – 221 / 99 – B خرید تجهیزات دیتا سنتر ، LAN ، CCTV و SAN سازمان قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=20937

QR: آگهی مناقصه شماره SH – 221 / 99 – B خرید تجهیزات دیتا سنتر ، LAN ، CCTV و SAN سازمان قطار شهری شیراز