آگهی مناقصه عمومی شماره SH – 213 / 99 نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی و سوزنهای مسیر خط یک قطارشهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=17965

QR: آگهی مناقصه عمومی شماره SH – 213 / 99 نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی و سوزنهای مسیر خط یک قطارشهری