آگهی مناقصه شماره SH - 212 / 99 - B خرید لوازم یدکی 35 دستگاه آسانسور منصوبه در خط یک قطارشهری

212دانلود

آگهی مناقصه شماره SH – 212 / 99 – B خرید لوازم یدکی 35 دستگاه آسانسور منصوبه در خط یک قطارشهری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16950

QR: آگهی مناقصه شماره SH – 212 / 99 – B خرید لوازم یدکی ۳۵ دستگاه آسانسور منصوبه در خط یک قطارشهری