آگهی مناقصه شماره SH – 212 / 99 – B خرید لوازم یدکی ۳۵ دستگاه آسانسور منصوبه در خط یک قطارشهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16950

QR: آگهی مناقصه شماره SH – 212 / 99 – B خرید لوازم یدکی ۳۵ دستگاه آسانسور منصوبه در خط یک قطارشهری