آگهی مناقصه شماره SH-209/99-B خدمات فنّي و مهندسي سیستم های تأمين و انتقال انرژي خط یک قطارشهری

209دانلود

آگهی مناقصه شماره SH-209/99-B خدمات فنّي و مهندسي سیستم های تأمين و انتقال انرژي خط یک قطارشهری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16717

QR: آگهی مناقصه شماره SH-209/99-B خدمات فنّی و مهندسی سیستم های تأمین و انتقال انرژی خط یک قطارشهری