آگهی مناقصه شماره SH-187/97-B

R172-95

آگهی مناقصه شماره SH-187/97-B – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13976

QR: آگهی مناقصه شماره SH-187/97-B