آگهی حراج حضوری : شماره B-SH-T47 با موضوع اجاره مکان تجاری واقع در ایستگاه های خط یک مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=29930

QR: آگهی حراج حضوری : شماره B-SH-T47 با موضوع اجاره مکان تجاری واقع در ایستگاه های خط یک مترو