آگهی مناقصه شماره B-1402/278-SH : عملیات ساخت و نصب حفاظ فلزی محدوده پارکینگ شهید دستغیب تا دپوی مرکزی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=29074

QR: آگهی مناقصه شماره B-1402/278-SH : عملیات ساخت و نصب حفاظ فلزی محدوده پارکینگ شهید دستغیب تا دپوی مرکزی