آگهی مناقصه شماره B-1400/236-SH خرید، حمل ، نصب و تست ۱۴۴۵ عدد باتری سیلد لید اسید regulated valve به همراه یک دستگاه آناالیزر باتری اندازه گیری امپدانس داخلی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22339

QR: آگهی مناقصه شماره B-1400/236-SH خرید، حمل ، نصب و تست ۱۴۴۵ عدد باتری سیلد لید اسید regulated valve به همراه یک دستگاه آناالیزر باتری اندازه گیری امپدانس داخلی