آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره SH – 222/99 خرید چراغ های LED با متعلقات جانبی جهت دو ایستگاه قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21080

QR: آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره SH – 222/99 خرید چراغ های LED با متعلقات جانبی جهت دو ایستگاه قطار شهری شیراز