آگهی مناقصه دو مرحله ای SH-173/96 تأسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه امام حسین (ع) در امتداد خط ۲

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10067

QR: آگهی مناقصه دو مرحله ای  SH-173/96 تأسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه امام حسین (ع) در امتداد خط ۲