آگهی مناقصه خرید تجهیزات و آموزش سیستم پشتیبان گیری مناقصه شماره SH-149/94

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6431

QR: آگهی مناقصه خرید تجهیزات و آموزش سیستم پشتیبان گیری  مناقصه شماره SH-149/94