آگهی مناقصه تكميل كارهاي باقيمانده ايستگاه رازي مناقصه شماره SH-142/94

دانلود

آگهی مناقصه تكميل كارهاي باقيمانده ايستگاه رازي مناقصه شماره SH-142/94 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6428

QR: آگهی مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه رازی مناقصه شماره  SH-142/94