لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14567

QR: آگهی مزایده عمومی شماره SH-T20 قطعات بتنی مستعمل(سگمنت)