آگهی مزایده عمومی شماره SH-T19 آهن آلات ضایعاتی ذوبی

آگهی مزایده عمومی فروش اهن الات

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T19 آهن آلات ضایعاتی ذوبی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14560

QR: آگهی مزایده عمومی شماره SH-T19 آهن آلات ضایعاتی ذوبی