لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14560

QR: آگهی مزایده عمومی شماره SH-T19 آهن آلات ضایعاتی ذوبی