آگهی مزایده عمومی : شماره B-SH-T44 – اجاره مکان تجاری با کاربری محصولات صنایع دستی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=27757

QR: آگهی مزایده عمومی : شماره B-SH-T44 – اجاره مکان تجاری با کاربری محصولات صنایع دستی