آگهی مزایده شماره T34-SH با موضوع: اجاره فضاهای تبلیغاتی 19 ایستگاه خط یک سازمان قطارشهری شیراز

T34

آگهی مزایده شماره T34-SH با موضوع: اجاره فضاهای تبلیغاتی 19 ایستگاه خط یک سازمان قطارشهری شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22660

QR: آگهی مزایده شماره T34-SH با موضوع: اجاره فضاهای تبلیغاتی ۱۹ ایستگاه خط یک سازمان قطارشهری شیراز