آگهی فراخوان حراج B-SH-T23 اجاره فضای تجاری ایستگاه های خط یک

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14821

QR: آگهی فراخوان حراج B-SH-T23 اجاره فضای تجاری ایستگاه های خط یک