لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=26164

QR: آگهی حراج حضوری : شماره B-SH-T41