آگهی تکمیلی (اصلاحی) فراخوان شناسایی و پیش ارزیابی برای تامین مالی (فایناس) وطرح و ساخت خط(۲) قطارشهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7897

QR: آگهی تکمیلی (اصلاحی) فراخوان شناسایی و پیش ارزیابی برای تامین مالی (فایناس) وطرح و ساخت خط(۲) قطارشهری شیراز