آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ی شماره SH - 206 تامین 18800 متر مربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطار شهری

206دانلود

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ی شماره SH – 206 تامین 18800 متر مربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطار شهری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16965

QR: آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ی شماره SH – 206 تامین ۱۸۸۰۰ متر مربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطار شهری