آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ی شماره SH – 206 تامین ۱۸۸۰۰ متر مربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطار شهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16965

QR: آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ی شماره SH – 206 تامین ۱۸۸۰۰ متر مربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطار شهری