آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره SH-274/1402 – تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=28271

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره SH-274/1402 – تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود