آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-249/1401 موضوع : تامین، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم پمپاژ )DWP ) و اطفاء حریق ایستگاه های خط دو سازمان حمل ونقل ریلی شیراز

249دانلود

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-249/1401 موضوع : تامین، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم پمپاژ )DWP ) و اطفاء حریق ایستگاه های خط دو سازمان حمل ونقل ریلی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24908

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-249/1401 موضوع : تامین، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم پمپاژ )DWP ) و اطفاء حریق ایستگاه های خط دو سازمان حمل ونقل ریلی شیراز