آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-240/1400خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی UPS و بانک باتری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22713

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-240/1400خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی UPS و بانک باتری