آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 222 خرید چراغ های LED جهت دو ایستگاه خط دو قطارشهری شیراز

222دانلود

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 222 خرید چراغ های LED جهت دو ایستگاه خط دو قطارشهری شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21283

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۲۲۲ خرید چراغ های LED  جهت دو ایستگاه خط دو  قطارشهری شیراز