آگهی تجدید مناقصه شماره SH-278/1402-B با موضوع انجام عملیات ساخت و نصب حفاظ فلزی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30549

QR: آگهی تجدید مناقصه شماره SH-278/1402-B با موضوع انجام عملیات ساخت و نصب حفاظ فلزی