آگهی تجدید مناقصه : شماره SH-268/1402-B – خدمات فنّی و مهندسی نگهداری وتعمیرات دوره ای، پیشگیرانه، اصلاحی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=27977

QR: آگهی تجدید مناقصه : شماره SH-268/1402-B – خدمات فنّی و مهندسی نگهداری وتعمیرات دوره ای، پیشگیرانه، اصلاحی