لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14173

QR: آگهی تجدید مناقصه شماره SH-187/97-B