آگهی تجدید مناقصه شماره SH – 1402/270 با موضوع تأمین، حمل، نصب، تست و راه اندازی تعداد ۱۶ دستگاه پله برقی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30977

QR: آگهی تجدید مناقصه شماره SH – 1402/270 با موضوع تأمین، حمل، نصب، تست و راه اندازی تعداد ۱۶ دستگاه پله برقی