آگهی تجدید مناقصه : شماره B-1402/278-SH با موضوع ساخت و نصب حفاظ فلزی محدوده پارکینگ شهید دستغیب تا دپوی مرکزی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=29922

QR: آگهی تجدید مناقصه : شماره B-1402/278-SH با موضوع ساخت و نصب حفاظ فلزی محدوده پارکینگ شهید دستغیب تا دپوی مرکزی